Yang Yunzhong

1 post

Yang Yunzhong (Hongkong) – Qigong / Water Taijiquan

Yunzhong’s life and work Yang Yunzhong, born in 1962 in the province of Shanxi, has worked as a medical doctor for 10 years, before he chose the path of Taijiquan and Qigong. On his way, he met many well-known masters, among them Pang Ming (Hunyuangong/Zhineng Qigong), Feng Zhiqiang (Chen-Style Hunyuan Taijiquan), […]